گسترش تبلیغات هوشمند

تبلیغات های هوشمند , مانند نوعی که در فیلم “minority-report” وجود دارد, در اواخر دهه 2020 رواج می یابد. وظیفه شناسایی افراد برای نوع تبلیغات  از طریق چیپ هایی که در تلفن همراه یا کارت اعتباری های اشخاص وجود دارد و توسط میکرو سنسور هایی که در پوستر ها و رسانه های بیرونی جاسازی شده است ,انجام می شود.. سپس این تبلیغات براساس سلیقه یا سبک زندگی فرد , طراحی و اجرا می گردد.

smart-sensor-ads
smart-sensor-ads

دسته ای از پرتو های مافوق صوت نیز که حاوی پیام صوتی  هستند تنها توسط یک فرد خاص شنیده می شود.این به این معنی است حتی در مکان های شلوغ نیز , آگهی شخصی و منحصر به یک فرد ساخته می شود.

 

ترجمه : گروه پرشین دیتا

منبع : فیوچر تایم لاین

اطلاعات بیشتر در صفحه کسب و کار الکترونیک

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *