بسته مجموعه مقالات مدیریت دانش

$5,000.00

بسته موجود در مورد مجموعه مقالات مدیریت دانش در سازمان است که شامل :

  • مدیریت دانش ، اصول و مفاهیم
  • چالش های پیش رو و مزایای استفاده از قابلیت های مدیریت دانش
  • مدیریت دانش
  • ارائه یک متدولوژی برای ایجاد مدیریت دانش
  • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آمیز در سیستم مدیریت دانش
  • مدل های مدیریت دانش
  • شناسایی موانع مدیریت دانش
  • بررسی میزان بکارگیری فرآیند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی
  • رویکرد دستیابی به کسب و کار دانش محور
  • مدیریت دانش در پارک علم و فناوری

 

بسته حاضر شامل مجموعه مقالات در زمینه مدیریت دانش است و مناسب جهت برگزاری سمینار ها ، تحقیقات و پروژه های دانشجویی که با تخفیف ویژه قابل استفاده میباشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بسته مجموعه مقالات مدیریت دانش”

Your email address will not be published. Required fields are marked *